Школа права

Юридичний напрям в Інституті неформальної освіти почанає розвивати у 2018 році створення Центру верховенства права та зокрема проводити публічні заходити на відповідну тематику.

На базі громадської оргнізації розпочнемо організовувати заходи (лекції, семінари, конференції, зустрічі) для юристів та запроваджувати сертифікатні навчальні програми для практикуючих правників із залученням найкращих українських та закордонних експертів.

Школа права

при ГО "Інститут неформальної освіти" має на меті освітню та дослідницьку діяльність в сфері права та прав людини. Використовуючи широке коло зв’язків із вітчизняними та закордонними університетами, науковими та правозахисними організаціями, ми прагнемо створити широку мережу інституційного співробітництва з питань верховенства права та прав людини.

Термін Право вживається як у юридичних, так і в неюридичних значеннях:

1. Законодавство; здійснювана державою форма законодавства, залежна від соціального устрою країни. Система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових правил (норм) поведінки, що виражають волю панівного класу або більшості народу. Школа права.

2. Виборювані народом справедливі закони та соціальний лад. Навчання за допомогою проекту Школа права

3. Інтереси певної особи, суспільної групи і т. ін., які спираються на закон, релігійні постулати, давні звичаї тощо, обумовлені постановою держави, установи тощо, захист інтересів і можливостей особи щодо участі в чому-небудь, одержання чогось і та ін. Навчання за допомогою проекту Школа права.

4. Обумовлена певними обставинами підстава, здатність, можливість робити, чинити що-небудь, користуватися чим-небудь. // Мати у своїй владі. // Перевага, привілей, надані кому-, чому-небудь. // Офіційний дозвіл, допуск до виконання якихось обов'язків, до зайняття певної посади, вступу до вищого навчального закладу і т. ін. Навчання за допомогою проекту Школа права

No Comments Yet.