Як, хто і чому здійснює управління проектом

Учасники процесу управління проектом

Кожна спланована робота має бути відповідно виконана. А якість і результативність її виконання залежить від технології, яка буде використана при цьому. В основу кожної технології покладено відповідний метод, і вона виступає лише відповідним інструментом реалізації останнього. Наявність технології потребує відповідної кваліфікації її виконавців, а також відповідних засобів для того, щоб проект був відповідним чином реалізований.
Цю інформацію потрібно знати і для управління проектами. Тобто необхідно відповісти на запитання: як, хто і чим здійснює управління проектом?

Аналіз показує, що спланованими результатами управління проектом на всіх фазах є відповідні документи. Так, наприклад, на псредінвсстиційиій фазі - це концепція, ТЕО, бізнес-план, експертний висновок, статут, логічна матриця проекту, а також оформлене рішення про перехід до наступної фази розроблення проекту. На фазі розроблення - план проекту, тендерна документація, контракти.
Всі роботи з досягнення цих результатів належать до когнітивної, тобто розумової діяльності (за цією класифікацію є ще моторна та емоційна діяльність). Цим і зумовлені ті методи і технології, які використовують в управлінні проектами. Саме вони визначають, як виконувати роботи.

Проект та управління проектами є синтетичним видом діяльності. Тобто таким, який використовує знання інших галузей знань. Можна виділити три групи галузей знань, використовувані в управлінні проектами.
Першу групу можна віднести до загальних управлінських знань. Вони стосуються планування, організації, виконання контролю, статистики, логістики, прогнозування. Другу групу становлять прикладні знання, тобто, важливі для одних проектів, але не потрібні в інших. Ці знання про прикладні сфери повинні відбивати унікальні або незвичайні аспекти середовища проекту, а також загальні практичні результати, застосування яких поліпшить ефективність проекту.
Але більшість знань, необхідних для того, щоб ефективно управляти проектом, є унікальними або майже унікальними (наприклад, метод критичного шляху або ієрархічна структура робіт, РЕRT-метод та ін.). Це знання третьої групи.

Comments are closed.