Що потрібно знати про проект як об’єкт управління

Проект та його оточнення

Є досить велика кількість означень проекту, аналізуючи які, можна запропонувати таке: проект - це тимчасова діяльність для створення цінності, завдяки унікальній властивості продукту проекту в рамках досягнення місії соціально-економічної системи.
Виходячи з сутності проекту, його слід розглядати як інструмент розвитку, реалізації стратегій і здійснення перетворень. Тому сьогодні методологія управління проектами має все більше застосування практично в усіх галузях діяльності державних, громадських і комерційних структур.
Наведене означення враховує основні відмітні риси проекту в сучасному розумінні. До них належить створення цінності в рамках конкретної місії конкретної соціально-економічної системи. Слід розуміти, що цінність створює не сам продукт проекту, а його унікальні властивості, які проявляються в процесі використання продукту.

Системою може виступати як окрема людина, так і група людей, громада, організація, місто, район, регіон, держава тощо. Вони існують в зовнішньому середовищі, яке постійно змінюється. При цьому зміни відбуваються динамічно і дуже часто непередбачено. Тому сьогодні реалізація проектів та використання їхніх продуктів відбувається в умовах невизначеності. Це зумовлено насамперед тим, що цивілізація перебуває на постіндустріальному етапі свого розвитку, який означено як епоха знань. Тому сьогодні розвиток будь-якої соціально-економічної системи не можливий без впровадження інновацій. Інновації стають основою бізнсс-ідеї будь-якого проекту.

Comments are closed.