Чому і навіщо потрібно управління проектом

Проект як тимчасова діяльність

Будь-яка діяльність реалізується завдяки взаємодії окремих осіб в рамках соціально-економічної системи (організації, підприємства, суспільства тощо). Вона спрямована на отримання конкретного продукту або досягнення бажаного стану системи. Взаємодію між особами необхідно координувати. Проект не є в даному випадку винятком.
Діяльність за своєю суттю є процесом. А процесом обов’язково потрібно управляти. Сьогодні під управлінням розуміється процес прийняття рішень і здійснення скоординованих дій, які приводять систему до бажаного стану.

Прийняття управлінських рішень - це складний процес, який складається з таких етапів: підготування, розроблення, прийняття, втілення та аналізу результатів реалізації рішення. Універсальним і найформалізованішим в теорії та практиці є етап прийняття рішень. Виконання всіх інших етапів визначається специфікою об’єктів управління та цілями управління.
Управління проектом - це процес прийняття компетентних рішень командою управління проектом стосовно результативної та ефективної координації дій як цілісної системи для отримання продукту проекту з унікальними властивостями за показниками цінності, якості, часу, вартості та задоволеності зацікавлених сторін.

Управління проектом необхідно здійснювати протягом всього його життєвого циклу. При цьому слід пам’ятати, що створення продукту проекту з унікальними властивостями завдяки реалізації спеціально спланованих дій з впровадження інновації потребує і спеціальних методів й підходів до управління. Кожен проект можна розглядати як унікальний соціокультуриий організм, який «живе» за власними внутрішніми закономірностями. Без розуміння та врахування цього неможливо отримати бажані унікальні властивості продукту проекту в умовах встановлених обмежень щодо часу, ресурсів та особливостей його експлуатації.

Comments are closed.